DUTKA Leszek

Artyści » DUTKA Leszek

ur.1921

 

Urodził się w Jaworznie, lecz dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Zawierciu, w mieście, które po latach obdarzyło go tytułem Honorowego Obywatela. Starannie kształcony, mógł w wieku 16 lat zastąpić wywiezionego przez Niemców organistę miejscowego kościoła.
Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; równolegle studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki, prof. Wacława Taranczewskiego i prof. Hanny Rudzkiej-Cybis, z którą połączyła go wieloletnia przyjaźń. Leszkowi Dutce zawdzięcza Muzeum Historyczne fakt, że osobiste pamiątki po artystce zostały zachowane i trafiły do jego zbiorów.
Wyborem na całe życie stała się sztuka: malarstwo, które uprawiał od wczesnej młodości, rysunek i ceramika, którą opanował od podstaw już po studiach i uprawiał z powodzeniem.
Od 1956 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach dziewięćdziesiątych zainicjował powołanie Klubu Malarzy ZPAP i przez 10 lat był jego prezesem.
W latach 1975-87, w zabytkowym XVIII-wiecznym lamusie w Pisarach prowadził autorską Galerię Lamus, w której odbywały się wystawy, koncerty, wieczory autorskie, imprezy plenerowe, spotkania i happeningi.
Był inicjatorem i organizatorem wielu artystycznych imprez, przedsięwzięć, konkursów i spotkań w kolejnych pracowniach skupiających artystów różnych dziedzin.
Pisał wiersze, które publikował w miesięczniku Znak oraz recenzje z wystaw dla prasy i Polskiego Radia.
W 1993 r. założył Fundację im. Hanny Rudzkiej-Cybis, której był prezesem  i zainicjował odtwarzanie pracowni Profesor w Pałacu Hipolitów oraz doprowadził do wydania albumu jej malarstwa.
Jego malarska twórczość została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza.
Bardzo bogaty dorobek twórczy prezentowany był na kilkuset wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Zmarł w styczniu 2014 roku w Krakowie.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com