GOSTWICKI Zbigniew

Artyści » GOSTWICKI Zbigniew

Urodził się 7 grudnia 1906 roku w Krakowie. Ukończył Państwowe Gimnazjum im. A. Witkowskiego i na podstawie prac został przyjęty do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jeszcze przed zdaniem matury. Studiował na Wydziale Malarstwa w latach 1926-32 w pracowniach T. Axentowicza, J. Jarockiego, F. Pautscha, W. Weissa. W 1931 roku przebywał w Paryżu, gdzie w kręgu kapistów doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Odbył także studia z zakresu filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 30-tych związany był z aktywną Grupą „Dzięsięciu”, której członkami byli między innymi Stanisław Borysowski, Adam Bunsch, Teodor Grott, Vlastimil Hofman. W recenzjach wystaw Grupy był pozytywnie zauważany, otrzymywał również nagrody i wyróżnienia. Jego osobowość wzbogaciły liczne podróże do Danii, Grecji, Jugosławii, Hiszpanii, Niemiec, Konstantynopola, dostarczyły także motywów malarskich.

Po II wojnie światowej jego aktywność koncentruje się głównie na pracach konserwatorskich (m.in. przy Ołtarzu Mariackim i w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu) i projektowych (plansza sygnalna krakowskiego ośrodka TV z fragmentem gotyckich drzwi Katedry Wawelskiej). Wielką wagę przywiązywał do działalności pedagogicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie kierował Zakładem Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.

Prace Zbigniewa Gostwickiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Toruniu oraz licznych kolekcjach prywatnych.

Zmarł 12 sierpnia 2003 roku w Krakowie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com