JAROSIEWICZ JADWIGA

Artyści » JAROSIEWICZ JADWIGA

Malarka i scenografka, urodzona w Przemyślu.
Jest absolwentką Jarosławskiego Liceum Sztuk Plastycznych
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego, oraz Podyplomowe Studium
Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Kreutza Majewskiego.
Jako scenograf zadebiutowała już w czasie studiów, projektując scenografię i
kostiumy do opery „Wolny Strzelec" C.M Webera w Operze Krakowskiej, w reżyserii
Małgorzaty Dziewulskiej.
Zrealizowała ponad 100- premier głównie w teatrach operowych w Polsce i za
granicą m.in w Niemczech, Japonii, Chinach, Anglii i na Kubie.
Wiele projektów przygotowała dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
m.in. do "Halki" i "Śpiewnika domowego" St. Moniuszki w reżyserii Marii Fołtyn, a także kilku baletów...

Współpracowała także z Teatrem Polskim w Warszawie za dyrekcji Kazimierza
Dejmka-realizując m/in kilka dramatów Witkacego w reżyserii Jana Englerta.
Intensywne związki z teatrem nigdy nie przeszkodziły Jadwidze Marii Jarosiewicz
uczestniczyć w życiu plastycznym.
Wiodącym tematem jej malarstwa jest człowiek. Jest portrecistką ludzi i zwierząt.
Swoje prace malarskie i scenograficzne prezentowała na około 50 wystawach
indywidualnych, a także licznych zbiorowych.
Jest związana twórczo z rodzinnym Podkarpaciem i Podkarpacką Zachętą –tutaj
powstało wiele jej obrazów, tu także chętnie prezentuje swoją twórczość.
Uczestniczy co roku w plenerach malarskich w Boguchwale, a także w Krośnie i
Wiśniowej. Bierze udział w wielu ważnych wystawach - aukcjach o charakterze
charytatywnym jak m.in "Bliźniemu swemu" na rzecz Towarzystwa im. Św. Brata
Alberta, "Aukcji Wielkiego Serca", Aukcji” Aperio”, czy Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci.
Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i na
świecie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com