PAMUŁA ELŻBIETA

Artyści » PAMUŁA ELŻBIETA

ur.1985

W 2009 r. ukończyła studia na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka i obroniła dyplom za który została wyróżniona medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Od 2009 r. jest doktorantką Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Krakowie. Wystawy indywidualne: 2011 – „Zapisane światłe”, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA, Gliwice; 2009 – Galeria PWST, Kraków oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych. W obrazie tym artystka koncentruje się na temacie szczególnie jej bliskim, na temacie światła. Świat przedstawiony stanowi najbliższe jej otoczenie, gdzie wśród codziennych wydarzeń znajduje nieoczekiwane spostrzeżenia i osobistą refleksję nad otaczającą nas rzeczywistością.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com