ZIĘBLIŃSKI Andrzej

ZIĘBLIŃSKI Andrzej

 
Po ukończeniu Technikum Geologicznego w Krakowie w 1965 roku, studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki oraz malarstwo architektoniczne w pracowni prof. Janiny Kraupe Świderskiej. Dyplom w 1971 roku w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Pracuje na ASP w Krakowie od 1971 roku. Od 1993 posiada tytuł naukowy profesora, a od 1996 jest profesorem zwyczajnym. Od 1987 kieruje Katedrą Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pracuje twórczo w zakresie malarstwa, malarstwa architektonicznego, projektowania graficznego i witraży. Kierował wieloma zespołami interdyscyplinarnymi realizującymi zadania projektowe i artystyczno
badawcze z zakresu kształtowania środowiska wizualnego. W pracy twórczej i dydaktyce od 1987 r. wprowadza media elektroniczne (komputer, wideo). Bierze udział w sympozjach artystycznych i naukowych-międzynarodowych i krajowych spotkaniach twórczych
- odbył wiele podróży artystycznych. Brał udział w ponad 190 wystawach zbiorowych oraz miał 27 wystaw indywidualnych, m.in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Turcji, w Anglii, w Chile, w Kanadzie, w Szwecji, w USA, itd. Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i galeriach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Poznaniu, w muzeum M.Kopernika w Toruniu, w Tarnowie, w instytucjach i placówkach dyplomatycznych m.in. w Domu Hesji w Bonn, w konsulacie RFN w Krakowie oraz bankach, a także kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Spośród licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień jest laureatem indywidualnej nagrody l stopnia, Ministra Kultury i Sztuki R.P (1993). W roku 1999 nagroda l stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego R.P. dla zespołu Katedry Sztuk Wizualnych. W roku 2005 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej. Dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie na kadencję 2012-2016.

Copyrights 2023 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo