O galerii

Galeria ARTEMIS działa w Krakowie od 1994 roku  prezentując współczesną sztukę polską z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii. Rozległa oferta handlowa widoczna jest w stałej ekspozycji w galerii oraz na portalu Artinfo. Galeria organizuje wystawy współpracującym z nią twórcom pokazując dzieła uznanych artystów jak i promując młodych.
We wnętrzach Artemis odbyło się ponad 200 indywidualnych ekspozycji, galeria urządzała również wystawy poza swoją siedzibą, np.: w Pałacu Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Centrum Olimpijskim, oraz Instytutach Polskich za granicą.
Pomyślność w zamiarach galerii przewidziała prof. Janina Kraupe w sporządzonym dla Artemis horoskopie i uświetniła rozpoczęcie działalności  wystawą swoich prac.
O charakterze galerii i atmosferze w niej panującej decydują dwa pokolenia galerniczek, właścicielka Janina Górka-Czarnecka i wspierająca ją od 2002 roku córka Dominika Czarnecka.

Galeria uczestniczy w wielkich krakowskich imprezach jak Festiwal Kultury Żydowskiej, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Międzynarodowe  Triennale  Grafiki. Do wszystkich wystaw galeria wydaje katalogi, często plakaty i pocztówki z reprodukcjami wystawianych dzieł. Specjalnie do wnętrz galerii zostały zrealizowane instalacje Ewy Kuryluk Trio dla ukrytych oraz Moje żółte lata a także cykl malarski Jacka Sroki Interwencja sprzątaczki albo koniec malarstwa.

W Artemis wystawiali m.in. Berdowska, Brzozowski, Dobkowski, Dominik, Dwurnik, Gawdzik, Grzyb, Güntner, Jackiewicz, Karpowicz Joanna, Karpowicz Katarzyna, Kraupe, Kunz, Kuryluk, Lebenstein, Leszczyńska-Kluza, Lupa, Maśluszczak, Mikulski, Moryciński, Mucha, Musiałowicz, Orbitowski, Panek, Rolke, Rzepiński, Sienicki, Sroka, Starowieyski, Stasys, Srzednicki, Tarasewicz, Waltoś, Wiktor.

Promowani młodzi artyści znaleźli się już na listach rankingowych Kompasu Młodej Sztuki: Katarzyna Karpowicz, Katarzyna Makieła, Marta Kawiorska, Kalina Horoń, Dariusz Milczarek.

Ponad tysiąc obiektów w ofercie daje możliwość zaspokojenia oczekiwań prawie każdego klienta. Ci, którzy nie boją się ryzyka, mają czas na oczekiwanie wzrostu wartości  zakupionych obiektów, mogą skorzystać z podpowiedzi inwestowania w sztukę młodych. Janina Górka-Czarnecka otrzymała w 2004 roku Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce promowania artystów od Fundacji Kultury Polskiej a w 2015 odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dobre pozycje znanych artystów zawsze znajdują nabywcę ponieważ taki zakup nie niesie ze sobą ryzyka. Prawdziwą satysfakcję będą mieli wrażliwi inwestorzy w młodą sztukę.  

 

Janina Górka-Czarnecka
właścicielka Galerii ARTEMIS, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich.

 

Copyrights 2024 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo