DANUTA LESZCZYŃSKA-KLUZA "KRAJ-OBRAZY"

Sztukę Danuty Leszczyńskiej-Kluza, zawsze niezwykle osobistą, cechuje emocjonalne przeżywanie rzeczywistości, głębia doznań i nieustanne dążenie do artystycznego ideału. Wyrasta ona z uważnej obserwacji tego, co ogólne i tego, co najbliższe. Doznania, emocje i spostrzeżenia poddane refleksji, skumulowane i nawarstwione, powodują, że prawie każde dzieło odbieramy jako wielowątkową złożoność. Wielowątkowość przesłania Artystki, zawartego w obrazach, rysunkach i grafikach, mimo że poddana rygorowi i precyzji wizualnej artykulacji – stwarza dystans i powoduje powstrzymanie się od pospiesznej interpretacji. Skomplikowany, bardzo indywidualny język wizualny, który Danuta Leszczyńska-Kluza wypracowała kształtując swą wizję artystyczną, złożony ze znaków i symboli, których desygnaty są trudne do odkrycia i zlokalizowania, powoduje, że jesteśmy często bezradni i zdani na sugestie obecne w tytułach cykli, czy poszczególnych prac, a często wyłączniena intuicyjny odbiór zawartych w jej dziełach przekazów…

Copyrights 2023 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo