Jan Dobkowski "Obrazy intuicyjne"

„Kiedy się coś zamknęło, pojawia się potrzeba stworzenia czegoś nowego, na ogół kontrastującego z tym, co było poprzednio. Bo tego, co zostało ustalone i wielokrotnie sprawdzone, nie warto powtarzać. Ciekawsze są sprawy nieznane… ” – mówił przed laty klasyk współczesnej sztuki polskiej – Jan Dobkowski w rozmowie ze Zbigniewem Taranienką. Niejednokrotnie zadziwiał już artysta zwrotami swojej twórczości, wyraźnie manifestując, że nie interesuje go poprzestawanie na dokonanych już odkryciach. I tak jest tym razem. Powstały w roku 2018 cykl dwunastu Obrazów intuicyjnych zaskakuje z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że postać abstrakcji, jaką zaproponował malarz tym razem, nie jest złożoną tkanką linii, jaką pamiętamy z poprzednich dzieł, ale wynika z różnych „wariacji na temat” figur geometrycznych. Z witalnym, bogatym formalnie, zanurzonym w odczuciu natury œuvre Dobkowskiego nie kojarzymy bynajmniej euklidesowych kształtów, ostrych kątów czy podziałów przebiegających po linii prostej.

A jednak jest w prezentowanej serii coś, co nieodmiennie wskazuje na sygnaturę artysty. Być może nawet cech wspólnych jest więcej niż różnic. Po pierwsze zatem, to przestrzeń… budowana wielopoziomowo, jak gdyby odkrywana, penetrowana, wprawdzie innym niż dotąd językiem, ale z równą ciekawością tego, jak powstaje w percepcji, jak tworzy się wrażenie głębi i bliskości, przenikania, ekspansji i kurczenia. Po wtóre… działanie koloru, kładzionego płasko, syntetycznie dużymi płaszczyznami, co każe nam powrócić pamięcią do sztandarowych prac z początków kariery malarza. Ponadto dynamika, która nie pozwala formom osiąść w stagnacji, wprowadza w nie ruch, moduluje wzajemną korespondencję kształtów i ich interakcje. Dynamika jako nieodłączna cecha twórczego temperamentu autora, ujawnia się tu zarówno w sposobie komponowania poszczególnych płócien, jak i w „dramaturgii” całego cyklu, którą wyczuwamy przenosząc wzrok z obrazu na obraz. O pokrewieństwie prezentowanych prac z wcześniejszym dorobkiem świadczy wreszcie duża inwencja formalna połączona ze swobodą realizacji.

 

Agnieszka Tes - fragment tekstu do katalogu wystawy Obrazy intuicyjne

Copyrights 2023 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo