Sabina Woźnica "Świadomość istnienia"

Malarskie światy Sabiny Woźnicy to przykład synergii ekspresyjnej formy dzieła i wypływającej z osobistych przemyśleń artystki - wielości znaczeń. Bez względu na to, czy impulsem twórczych poszukiwań staje się obserwacja otaczającej rzeczywistości, inspiracja światem „tu i teraz”, czy filozoficzno-literackie tropy – malarstwo Woźnicy cechuje artystyczny autentyzm i konsekwencja podejmowanych wyborów. Najnowszy cykl prac – Świadomość istnienia – stanowi udaną egzemplifikację jej malarskiego credo. Kilkanaście płócien o zróżnicowanych formatach ewokuje pytania o naturę świata i ludzkiego postrzegania, zasadność konwencjonalnych koncepcji czasu i przestrzeni, rolę jaką nasza świadomość odgrywa w formowaniu sądów o otaczającej rzeczywistości…

… Jak przyznaje sama artystka w jej malarstwie pobrzmiewają echa biocentryzmu – koncepcji powstałej na gruncie krytycznej analizy dogmatów zachodniej nauki. Zgodnie z założeniem twórców - tej jednej z wielu zresztą „teorii wszystkiego”, to obserwacje z dziedziny biologii - a nie jak dotąd twierdzono fizyki, miałyby się stać koronnym argumentem w dyskusji nad ustaleniem logiki wszechświata…

Natalia Żak - fragmenty tekstu wstępu do katalogu

Copyrights 2024 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo