Wystawy

 • Przemek Kmieć "Przełęcz obrazów"

  Uwiedziony spojrzeniem łani zabrnąłem w ciemny bór. Wędrujące głosy nie dają mi spokoju. Błądzę. Napotykam tu i ówdzie na podziemne jamy, do których trzeba zejść i zajrzeć niczym w lustra. Nagle martwy fragment lasu: kikuty drzew jak niemy wyrzut, zbolały krzyk. Polana, na której można okrzepnąć w promieniach czułego słońca. A potem dalej iść przez leśne ostępy, nie znając drogi. Znów gęsto i mroczno. W rozdrapanym gałęziami skrawku nieba majaczy... Więcej

 • Ewa Zawadzka "Na krawędzi światła"

  Twórczość profesor Ewy Zawadzkiej, związanej ze środowiskiem katowickiej Akademii Sztuk Pięknych od kilkunastu lat koncentruje się przede wszystkim na malarstwie. W tej dyscyplinie, podobnie jak wcześniej w grafice i rysunku, osiągnęła autorka znacząco odrębny wyraz, który stawia jej dzieło wśród wysoko cenionych współczesnych zjawisk w sztuce. Zaistniała zmiana medium, wydaje się dziś niemal naturalną konsekwencją ekspandującej wizji twórczej. Obrazy interesująco... Więcej

 • OLGA ZĄBROŃ "PRZEPŁYWY"

   

   

   

  Wernisaż wystawy malarstwa Olgi Ząbroń Przepływy w dniu 20 kwietnia został wpisany w Cracow Gallery Weekend KRAKERS. Hasłem tego artystycznego wydarzenia w tym roku była „Zmiana” i chociaż obrazy Olgi nie powstały specjalnie na tę okazję, to problem rozstrzygany w jej najnowszym malarskim cyklu, określany tytułem Przepływy, jest niezwykle interesującą, indywidualną wizją jednej z możliwości zmian w sztuce. Subtelnie zaaranżowane... Więcej

 • Sabina Woźnica "Świadomość istnienia"

  Malarskie światy Sabiny Woźnicy to przykład synergii ekspresyjnej formy dzieła i wypływającej z osobistych przemyśleń artystki - wielości znaczeń. Bez względu na to, czy impulsem twórczych poszukiwań staje się obserwacja otaczającej rzeczywistości, inspiracja światem „tu i teraz”, czy filozoficzno-literackie tropy – malarstwo Woźnicy cechuje artystyczny autentyzm i konsekwencja podejmowanych wyborów. Najnowszy cykl prac – Świadomość istnienia – stanowi udaną... Więcej

 • Tamara Berdowska "Bezsenność"

  …We wszystkich pokazywanych pracach, które korespondują między sobą będąc częściami mini cyklów zawierających warianty oparte na podobnym pomyśle, pojawia się charakterystyczne odwrócenie. Miejsce bieli w jednej wersji utworu zajmuje czerń w kolejnej, forma wypukła zamienia się z wklęsłą, kierunek odśrodkowy ze skierowanym do wnętrza, wrażenie zbliżania przemienia się w oddalanie, głębia w maksymalne wychodzenie do przodu… Swoistym wyzwaniem może stać się... Więcej

 • Dariusz Milczarek "Poczekalnia"

  (..).Granica między światłem i cieniem jest jednym z najważniejszych wyróżników w malarstwie Dariusza Milczarka (…) Swoje kompozycje kreuje bazując na wykonanych przez siebie zdjęciach. Zaskakująca jest deklaracja autora gdy w fotografii widzi „możliwość zwolnienia tempa, zatrzymania zmienności”, co poza oczywistymi funkcjami tego medium i szaleńczego dynamizmu obrazowania zapowiada refleksyjność, zastanowienie, nawet kontemplację. W tej deklaracji posuwa się jeszcze... Więcej

 • Janusz Orbitowski "Ścieżki i ślady"

  …Ascetyczne kompozycje sznurkowe (białe i czarna) wydają się minimalistycznymi wypowiedziami, w których prostota geometrii przenika się z delikatnością bardziej organicznych form, ład z potrzebą uchwycenia indywidualnej wrażliwości oka, umysłu, ręki. Tym razem zostały pokazane ich wielkoskalowe wersje. Można w nich widzieć nie tylko realizację wysublimowanych poszukiwań formalnych, ale też uogólnione wrażenia z nigdy dostatecznie niezgłębionego świata przyrody czy... Więcej

 • JACEK SROKA UMBANDA (BRAZYLIJSKA I POLSKA)

  Umbanda*

  Droga prowadząca z wyżyn Kurytyby nad Ocean Atlantycki, do Antoniny i Morretes, wije siępośród oszałamiającej kolorami i bujnością roślinności.
  Malownicze i egzotyczne pejzaże, góry, doliny zmieniająsię wraz z wysokością:
  im niżej - tym bardziej tropikalnie, im wyżej - tym surowiej, ale zawsze barwnie.
  Wydaje sięnam, przybyszom z Europy, że uroda tego kraju nie ma granic.

  Więcej
 • Joanna Karpowicz "L.A. Woman"

  „W swoich obrazach Joanna Karpowicz wykorzystuje potencjał narracyjny Miasta Aniołów. Zagląda pod pierwszą warstwę opowieści by dotrzeć do tej, która wyłania się spod niej. Chwyta codzienną niecodzienność Los Angeles, jego urodę, jego paradoksy. Czy dociera do prawdy o tym miejscu? Dociera do czegoś bardziej istotnego. Do świadomości, że w tym dziwnym miejscu prawda nie ma żadnego znaczenia. Liczy się dobra opowieść. Każdy z obrazów Joanny Karpowicz to dobra... Więcej

 • TADEUSZ GUSTAW WIKTOR "EPITAFIUM DLA JANINY KRAUPE TRANSCENDENTY"

  Jako ikonozof penetruję wielorakie estetyczne strefy Panobrazu, od skrajnie ekspresywnych-intuicyjnych, po uporządkowano-wyspekulowane. Jedną z nich włada mój Dionizos, drugą mój Apollo. Stąd bierze się, że tak powiem, poli-dualizm zarówno w sferze Formy, warsztatu, jak i treści wielu moich dzieł. Ale mam w dorobku takie prace, w których oba te nietzscheańskie pierwiastki świetnie się dogadują. Koegzystują ze sobą w pełnej, formistycznej i przesłaniowej... Więcej

 • DANIEL MRÓZ "POMNIKI NIEUCZESANE"

  Krakowski jubileusz czy exegi monumentum?

   

  Kpiarska tradycja, wywodząca się z Zielonego Balonika, celnie opisanaprzez Boya, tak chętnie przez ojca cytowanego, kazała mi zastanowić się nad przypadającym w tym roku jubileuszem stulecia urodzin autora pokazanych na wystawie rysunków.

  Jak sam, gdyby żył, widziałby swoje dokonania — czy bardziej jako exegi monumentum, czy tak, jak to zjadliwie opisuje Boy w Krakowskim jubileuszu?

   

  Pośrednią... Więcej

 • Leszek Oprządek "Czarne myśli"

  Tak, o nowych rzeźbach Leszka Oprządka, pisze we wstępie do katalogu
  dr Bożena Kowalska

   

  Są one … urodziwe już samym tworzywem, zapewne jeszcze starszym tradycją, niż ceramika, choć mniej od niej trwałym. Ten rzadki dziś tradycjonalizm materiałowy przy nowoczesności koncepcji artystycznej stanowi cechę szczególną twórczości Leszka Oprządka. Jego przyścienne obiekty z różnych gatunków drewna – lipy, świerku, sosny czy dębu – mają rozmaite... Więcej

Copyrights 2023 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo